Webové stránky na míru

✓ Bradavická parta z 5.A, HPV 2024

Škola a třída: Finalista, ZŠ Škrobálkova, Ostrava-Slezská Ostrava

Učitel třídy: Mgr. Adéla Elisha Šalamonová

Naše třída se skládá z 11 dívek a 10 chlapců. Většina z nich je ze sociálně slabších rodin. Žáci jsou akční a rádi se zapojují do všech aktivit, které jsou jim nábízeny.

Fotka Týmu

Celkové skóre

68

Max. počet za teoretickou část je 65 bodů (40 bodů za teoretické úkoly a 25 bodů plus). Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Nad 65 bodů se body již veřejně nepřičítají.

Novinka v bodování! Nad základní rámec bodování budou, po skončení teoretické části, deseti nejpilnějším týmům uděleny bonusové body za teorii. V grafu budou uvedeny jako splněný úkol č. 5.

Shrnutí

Povinné úkoly

Úkol Splněno
Souhlas se zpracováním osobních údajů
ano
BOD PLUS za týmovou fotografii dle podmínek soutěže
ano

Body za splněné úkoly

Úkol Datum přijetí odpovědi Body Body plus Poznámka k bodům
5. Teoretická HPV5 Bonusové EXTRA body za teoretickou část soutěže 20.5.2024 + 3
BODY PLUS - Kronika mapující všechny teoretické úkoly 14.5.2024
Dodatečně ještě nahrávám kroniku mapující teoretické úkoly, chvilku trvalo, než se uložila ;-)
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 14.5.2024
Píseň Vnitřní moře.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 14.5.2024
Žáci dostali za úkol při mezipředmětových vztazích v rámci informatiky a hudební výchovy vytvořit píseň o vodě za pomoci AI.
1. Teoretická HPV1 - Voda je život aneb Deník šťastné rostlinky 13.5.2024 + 10
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 13.5.2024
Obarvení květin
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 13.5.2024
Ještě píseň Prší, prší hraná na flétnu.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 13.5.2024
Pan asistent opravdu rád zpívá a tak dětem nazpíval ještě jednu píseň - Modlitbu za vodu.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 13.5.2024
Zasíláme poslední splněný VODOvýlet k přehradě Šanci. I když dopadl jinak, než jsme chtěli a čekali, i tak to bylo skvělé :-)
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 13.5.2024
Ani pan asistent nezůstává pozadu. Nazpíval pro žáky píseň z krásného kresleného seriálu Malá mořská víla - Under the sea.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 13.5.2024
Při vycházce k přehradě Šanci jsme si zahráli na vlastní tělo a vyrobili déšť a hromy, pravda, ke hromům nám dopomohl krásný mostek přes řeku Ostravici.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 12.5.2024
Tanec s deštníky! :)
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Žáky Bradavické party z 5.A přinesla do školy návrh na hru pexeso, měla napsány činnosti s vodou a vodní sporty, které by se mohly na kartičkách pexesa objevit. Společně jsme to po škole v programu vytvořily a hle... zde je výsledek :-)
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 12.5.2024
Ani pan asistent nakonec nezůstal pozadu a na karaoke si zazpíval píseň o jisté odpadní vodě, která z nás vychází. Protože když vodu přijímáme, musíme tu vodu také někde vylučovat :-D
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 12.5.2024
A jako poslední paní učitelku napadla ještě píseň Skoč si do tý vody...
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 12.5.2024
Dále si vzpomněla na píseň Tam za řekou.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 12.5.2024
Ani paní učitelka nesmí přeci nechat žáky v projektu samotné, proto se zapojila také a na karaoke si zazpívala píseň Voda živá.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Žáci při společné práci vytvořili tuto úžasnou osmisměrku.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Kresba našich ryb a vodních živočichů - rak, jelec, sumec.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A našla doma knihu básní Samá voda od Petra Nováka a Karla Kupky. Okouni. Další podobné náměty nejsou bodovány.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Pstruzi.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A našla doma knihu básní Samá voda od Petra Nováka a Karla Kupky. Ve třídě nás tedy napadlo využít básně z této knihy. V rámci mezipředmětových vztahů jsme si básně v českém jazyce přednesli, v informatice si měli žáci za úkol
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Jelikož je naše Natálka velmi kreativní, napadla ji také otázka, zda lidé ví, jaký je bod varu. Odpovědi byli velmi překvapující, do průzkumu jsme zapsali pouze počty správných a špatných odpovědí.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Natálku napadla další otázka, a to docela na tělo. Kolik z 18 dotázaných by skočilo do vody pro tonoucího dospělého, kolik pro tonoucí dítě a kolik z nich umí správně a bezpečně tonoucího uchopit. Dotázaní se při těchto odpovědích velmi zapotili...
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.5.2024
Maria napadlo zeptat se lidí, zda mají radši moře nebo řeku.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 11.5.2024
Natálka zjišťovala, zda se lidé chodí koupat na uměle vytvořená chlorovaná koupaliště nebo do přírodních vod - jezera, řeky apod. Text.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.5.2024
Adélku tížila na srdci palčivá otázka, jak lidé šetří vodou, a proto se ptala, kdo se raději sprchuje a kdo si holduje v plně napuštěné vaně. Text.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.5.2024
Denis se pro změnu zajímal o to, kolik lidé vypijí denně čisté vody. Text.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.5.2024
Textový výčet. Vaneska se v ZOO dotázala 18 osob, zda raději pijí vodu kohoutkovou či z PET láhve. Výsledky jejího průzkumu vidíte na fotografii.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 11.5.2024
Členka Bradavické party z 5.A s rodinou a přáteli zavítala do Opavy na hru Putování za ztracenými perlami. Ta je zavedla k řece Moravici, kolem jejíhož proudu šli více než 3 km.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 11.5.2024
Při obcházení Poštovního rybníka jsme zjistili, že v blízkosti je také malý vodopád v lomu Trhůvka. Samozřejmě jsme se i tam museli podívat :-).
BODY PLUS - VodoVÝLETY 11.5.2024
Při vycházce do Děhylova jsme odbočili z trasy a podívali se také k řece Opavě na jez Děhylov.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 11.5.2024
Předposlední velký VODOvýlet za námi :-). Byli jsme také u Poštovního rybníka v Děhylově, tedy Přírodní památky Jilešovice-Děhylov. Modráska bahenního jsme sice na své procházce neviděli, ale dodatečně jsme si zjistili, že barva jeho křídel je béžová...
BODY PLUS - VodoVÝLETY 11.5.2024
Členka týmu Bradavická parta z 5.A navštívila Lesopark a řeku Stonávka v Třanovicích.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 11.5.2024
Při návštěvě ZOO Ostrava jsme měli velké štěstí a viděli spoustu živočichů žijících ve vodě nebo u vody. Samozřejmě jsme nezapomněli navštívit největší vodní plochu v ZOO a projít se cestou vody... Nádherná procházka, všem doporučujeme...
BODY PLUS - Ostatní 11.5.2024
Klidné vody.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.5.2024
Dáváte si rádi hádanky? Naši žáci také, zde jsou některé, které vymysleli...
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.5.2024
bajka Dobrodružství v rybníce
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.5.2024
fantasy povídka Kouzelná řeka Gilnara
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 10.5.2024
Strč prst skrz krk... to zná každý, ale co tak jazykolam o vodě? Náš jazykolam si pohrává se slovem voda v jeho různých tvarech. Zmiňujeme také vodníka, který je v české mytologii s vodou úzce spjatý. Opakování podobných slov a zvuků dělá tento text těžce
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 10.5.2024
Ve třídě si žáci začínají vymýšlet také vtipy o vodě, zde jsou dva nejpovedenější...
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 10.5.2024
3. povídka pro děti
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 10.5.2024
2. hororová povídka
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 10.5.2024
Třídní skupinová práce na téma povídky skončila několika pěknými díly, které jsem lehce gramaticky upravila a zde jsou výsledky... 1. detektivní povídka
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Prošli jsme se také velkou částí naučné stezky Rezavka, kde jsme objevili další mokřady.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Čtyři kamarádky z Bradavické party z 5.A zavítaly na malý výlet k řece Odře.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Při svém VODOvýletu jsme se dostali také k řece Mlýnce.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
S Bradavickou partou z 5.A jsme také navštívili Přírodní rezervaci Polanský les. Vyhledali jsme si odpověď na otázku, jaké jsou rozdíly mezi kachnou a potápkou.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 9.5.2024
Žákyně zaslala fotky pokusu Roztančené rozinky.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 9.5.2024
Ve Světě techniky jsme si vyzkoušeli magnetismus za pomocí lodiček plujících na vodě, a to tak, že jsme dali do lodiček zmagnetizovaný hřebík, lodička se po chvíli začala na vodě otáčet dle magnetického pole...
BODY PLUS - Ostatní 9.5.2024
V lesoparku u Marlenky jsme objevili čerstvě vylíhnutou vážku.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Stejná členka týmu také zaslala fotografii vodopádu ze Slovenska, ale nepamatuje si jeho název... Škoda...:-(
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Při exkurzi do Marlenky jsme také navštívili přilehlý nově otevřený lesopark.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Paní učitelka zasílá pozdrav z jarních prázdnin ze vzdáleného Egypta - Marsa alam.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Paní učitelka a pan asistent zasílají pozdrav z jarního sjezdu Ostravice na raftech :-)
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Jiná členka Bradavické party z 5.A zase zasílá fotografie ze Slovenska z Muzea iluzí, kde také narazili na vodu, i když trochu v jiné formě :-).
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Stejná cestovatelka dále při svém výletu překročila řeku Ostravici z Moravy do Slezska.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Cestovatelka z Bradavické party z 5.A zasílá pozdrav z Ostravice od přírodní památky peřeje na řece Ostravice.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A si pro spolužáky připravily pokus Rychlost molekul.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A si pro spolužáky připravily pokus Barevný déšť.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.5.2024
Žáci Bradavické party z 5.A si pro spolužáky připravili pokus Suchý papír.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.5.2024
Žáci Bradavické party z 5.A si pro spolužáky připravili pokus Déšť ve sklenici.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.5.2024
Žáci z Bradavické party z 5.A si pro spolužáky připravili pokus Barevná kostka v oleji.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 6.5.2024
Žáci Bradavické party z 5.A si pro spolužáky připravili pokus Roztančené žížalky.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 6.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A si připravily pro spolužáky pokus Rozkvétající květy.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 6.5.2024
Žákyně Bradavicé party z 5.A si pro spolužáky připravila pokus Proč se vodě nechce ven.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 6.5.2024
Žákyně Bradaické party z 5.A si pro spolužáky připravila pokus Duha na talíři.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 6.5.2024
Žáci Bradavické party z 5.A se pokusili o pokus s povrchovým napětím vody... Bohužel se nikomu nepodařilo, aby kancelářská sponka plavala... Snad na to přijdeme, proč se nám to nedaří :-)
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 1.5.2024
Při návštěvě Ústřední čističky odpadních vod začaly slečny spontánně tancovat v dešti a kalužích a přitom hrála z autorádia píseň Voda, jak příhodné. :-D
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 1.5.2024
Bradavická parta z 5.A si zazpívala u Poštovního rybníka v Děhylově.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 1.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A si na školní pěveckou soutěž vybrala píseň Teče voda, teče.
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 1.5.2024
Žák Bradavické party z 5.A si na školní pěveckou soutěž vybral píseň Nepij Jano, nepij vodu.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Paní učitelka Bradavické party z 5.A navštívila pramen Bílé Ostravice. Bohužel se nedostala až k prvotnímu místu vývěru, ale stála pouhých 100 metrů od něj, cesta k prameni již byla velmi trnitá. :-(
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Členka Bradavické party z 5.A navštívila s rodinou pramen Smradlava u potoka Velká Smradlava. Pramen má své jméno oprávněně, smrdí opravdu hodně. Je to sirný pramen, typickým znakem sirovodíku ve vodě je bílý povlak...
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Členka Bradavické party z 5.A navštívila s rodinou Pálení čarodějnic na Sepetné a po cestě se vyfotili u Sepetného potoka.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Se třídou Bradavické party z 5.A jsme zavítali také k rybníčkům v Radvanicích, zde žáky velmi zaujali pulci žab, pozorovali je několik desítek minut.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Se třídou Bradavické party z 5.A jsme navštívili Hladnovské vodojemy.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Vybraní žáci Bradavické party z 5.A navštívili v sobotu 20.4.2024 s paní učitelkou Ústřední čistírnu odpadních vod s prohlídkou při akci Dne otevřených dveří.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 1.5.2024
Vybraní žáci Bradavické party z 5.A navštívili v sobotu 20.4.2024 s paní učitelkou Úpravnu vody a muzeum Babylon s výkladem při akci Dne otevřených dveří.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 1.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A doma nakreslila krásný obrázek vodních (mořských) živočichů na plátně speciálně do soutěže Hledej pramen vody :-).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 1.5.2024
Žákyně Bradavické party z 5.A si připravila pro ostatní pokus Moře v láhvi. Pěkně se jí to povedlo, i když vlnky, které jsme v malé láhvi viděli byly malé, společně si pokus vyzkoušíme ještě jednou a použijeme větší láhev, zda budou vlny větší :-).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 1.5.2024
Žák Bradavické party z 5.A předvedl třídě na školní zahradě pokus s vodou, pepřem a Jarem. Všem vysvětlil, proč pepř začne "utíkat" pryč od prstu, na kterém měl kapičku Jaru.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 1.5.2024
Se žáky jsme si vyzkoušeli a zdůvodnili, proč neoloupaný pomeranč neplave/ plave...
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Členka Bradavické party z 5.A se vydala s rodinou o jarních prázdninách do Karlových Varů, poslala alespoň 2 fotografie pramenů...
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Členka Bradavické party z 5.A také zasílá pozdrav ze Zlína od řeky Dřevnice.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Nakonec se paní učitelka Bradavické party z 5.A prošla i v nedalekém okolí Luhačovic a v lese nad Luhačovicemi objevila Jezírko lásky... No, kdyby jej někdo vyčistil, možná by to i jako Jezírko lásky vypadalo, teď je to bohužel škaredé zařasené jezírko, s
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Paní učitelka Bradavické party z 5.A si v únoru udělala velký výlet po Luhačovicích, krom pramenů navštívila také Luhačovickou přehradu a obešla ji celou dokola.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Paní učitelka Bradavické party z 5.A zasílá pozdrav z únorové procházky po Luhačovických léčebných pramenech.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Členka Bradavické party z 5.A zdraví z Národního muzea z části věnované vodním a mořským živočichům.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Paní učitelka Bradavické party z 5.A zdraví z jarního letu balónem, v dálce vidíme přehradu Olešná u Frýdku - Místku
BODY PLUS - Ostatní 20.4.2024
Bradavická parta z 5.A se zúčastnila projektu, ve kterém si vyzkoušela, jak to mají nevidomí lidé složité. Učili se nalévat vodu do kelímku za pomocí hladinky tak, aby nic nevylily. No někdy to byl oříšek a voda byla všude :-D.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Členka Bradavické party z 5.A navštívila o jarním víkendu Prahu, samozřejmě se nám s rodinkou vyfotila u Vltavy a Kampy :-).
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Členka Bradavické party z 5.A s rodinou navštívila o jarních prázdninách interaktivní muzeum Planeta Hlinsko, kde se v části hydrosféry dozvěděla nové poznatky o vodě - planeta je tvořena z 98% vodou, kde všude voda je, jak protéká různým podložím.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024
Členka Bradavické party z 5.A navštívila rybník Rosnička v dalekých Svitavách, kde je krásná cesta okolo rybníka s 8 soutěžními úkoly, vřele doporučuje všem, kteří rádi chodí a hrají si :-)
BODY PLUS - VodoVÝLETY 20.4.2024