Soutěž, která baví a vzdělává, letos slaví 20 let

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný ekologický projekt, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů. Partnerem osvětového projektu je statutární město Ostrava.

Ekologický hravý projekt Hledej pramen vody má dvě části: Teoretickou a praktickou. Součet bodování obou částí rozhodne o celkovém vítězi. Pravidla soutěže jsou závazná a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla upravit nebo pozměnit. Průběžné výsledky, změny a doplňující informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách nebo sociálních sítích projektu. Web soutěže obsahuje portál k odesílání videí, fotek a úkolů.
www.hledejpramenvody.cz
facebook.com/hledejpramenvody

Registrace
Nedílnou podmínkou pro vstup do soutěže je registrace třídy. Zaregistrovat se lze pomocí webu projektu nebo emailem.. Soutěž je určena pro jakoukoli 4. nebo 5. třídu ZŠ z města a blízkého okolí Ostravy. Stačí najít správný název pro Váš tým, soutěžní pokřik a společnou fotku. Podmínkou úplné registrace je také odeslání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR. Dokument najdete na webu projektu.

Teoretická část
Start soutěže je již tradičně vyhlášen u příležitosti Světového dne vody 22. března daného školního roku. Každá zaregistrovaná třída od nás již začátkem března obdrží celkem 4 soutěžní úkoly související s tématem „voda“: Voda je život aneb Ddeník šťastné rostlinky,
VODOpočty, Koloběh vodyVoda kolem nás a Keška. Každý základní úkol této části je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 40 bodů (= 4 úkolů po max. 10 bodech). Navíc můžete získat BODY PLUS. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všechny 4 úkoly, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Praktická část
Druhá část se uskuteční zábavnou formou na atraktivním místě Ostravy, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven bohatý doprovodný zábavný program. V praktické části na vás bude čekat pět úkolů, kdy za každý je možné získat max. 5 bodů. Celkem je tedy v praktické části možné získat celkem 25 bodů.

BODY PLUS Během teoretické části může získat dalších 25 tzv. bodů plus! Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 65 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže a získat tak další plus body. Ty však již nebudou zveřejňovány. Co to znamená? Nad hranici 65 bodů již nebudeme veřejně body přičítat na webu projektu, přesto o ně nepřijdete. První body plus dostanete automaticky za zaslání Vaší týmové fotografie.

Za co získám BODY PLUS?
Na BODY PLUS není nárok, a to, jestli je dílo kvalitní, rozhodne pouze pořadatel soutěže a Vaše dílo se objeví na webu a sociálních sítích soutěže. BODY PLUS vypráví o Vašem zájmu o soutěž a vodu samotnou. Lze posílat vlastní kreativní videa, průzkumy, oceníme také mimořádná výtvarná díla, eseje, básně, říkadla, fotoknihu ze všech 4 teoretických úkolů. Další BODY PLUS můžete obdržet za splnění doporučených úkolů z VODOknihy.
BODY PLUS určitě nedostanete za pohou vyfocenou dešťovou kaluž, kapky deště, ofocené vodní knihy, říkadla, písničky nebo oceán na glóbusu. Hodnotíme Vaši vlastní kreativní snahu a píli.

Jak se spočítá celkový výsledek?
Na konci sečteme body z obou částí. Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 90 bodů = 65 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. V případě vyrovnaného skóre rozhodnou právě celkové BODY PLUS, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 65 bodů). O vítězství potom rozhodne, který tým byl během celé soutěže snaživější.

Jak posílat úkoly?
Většinu úkolů lze odevzdat jako text, fotku nebo video. Slovní odpovědi odešle paní učitelka na email soutez@hledejpramenvody.cz . Fotky odešle taky paní učitelka, a to nejlépe pomocí formuláře na stránkách soutěže. Videa přijímáme buď odkazem přes úložiště, odkud si je stáhneme, nebo nejlépe jako odkaz ve službě YouTube. Úkoly odesílejte v doporučených termínech dle pokynů na webu. Toto doporučení se vyplatí! Za odeslání do tohoto data získáte BOD PLUS.

Jaké úkoly nás letos čekají?

VODA je život aneb Deník šťastné rostlinky
VODOpočty
VODA kolem nás
Keška

 

Každá vaše odpověď + týmová fotografie musí být zřetelně označena:

 • logem společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
 • názvem soutěžního týmu,
 • a názvem soutěže „Hledej pramen vody“ a rokem konání soutěže.

Abychom zvládli veškeré jejich zpracování, prosím, respektujte formáty a způsoby zasílání odpovědí.

 

Videa

 • ve formátech mp4, m4a, mpg, mov nebo .avi
 • buď jako odkazy na videa Youtube (nejlepší),
 • nebo přes úložiště (uschovna.cz, google disk, atd…), kde je možno videa pohodlně vložit a odeslat pouze odkaz. V tomto případě prosíme, aby jejich velikost nepřesáhla 300 MB,
 • délka videa nesmí přesáhnout 5 minut.

v krajním případě – prezentace Powerpoint

 • formátu .ppt, pptx sice uvidíme, ale nezaručíme, že se objeví na Facebooku nebo kanálu Youtube
 • formátu .pps a jiných nepřijímáme (nelze je dále zpracovat)
 • pakliže se rozhodnete pro PowerPoint, výslednou prezentaci „Uložte jako…“ nebo „Exportujte“ přímo v PowerPointu do video souboru a řiďte se pokyny pro videa

Fotky a obrázky

 • neposílat ve formátu PDF,
 • přijímáme pouze obrázkové formáty jpg, jpeg, png, bmp,
 • velikost 1 obrázku je omezena na 2 MB, najednou lze poslat maximálně 4 obrázky nebo 10 MB.

Kronika

 • posíláme jako poslední, po splnění posledního úkolu.

Dokumenty ke stažení ve formátu MS Word:

Informace o zpracovani osobnich udaju HPV 2022

Souhlas se zpracovanim osobnich udaju HPV 2022

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.

O co se soutěží ?

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY jsou oceněny hodnotnými cenami a finančními šeky v celkové hodnotě 35.000,- Kč.

A to není všechno! Přibyly další 4 ocenění – VodoEINSTEIN, VodoART, VodoSTAR a eVoda. Během soutěže tak uvidíme, který z týmů má nejblíže k umění, vědě nebo k streamování videí. V průběhu soutěže sledujeme snahu při plnění úkolů a tajně udělujeme zvláštní body, kterým říkáme MOTIVAČNÍ KAPKY. Hodnotíme zpěv, malování, tančení nebo hrátky s vodou. Nejlepší díla nominujeme na speciální ocenění!

VodoEINSTEIN

Baví tě pokusy s vodou? Právě toto je kategorie pro nejlepší mladé vědce, kteří se nebojí předvést své vědecké bádání.

VodoART

Maluješ nebo tančíš? Nebo občas napíšeš básničku? Tato kategorie je šita na míru právě pro tebe!

VodoSTAR

Není ti cizí kamera nebo mikrofon? Dokážeš hravě bavit celou třídu? Nebo rád zpíváš? Kdo ví, jestli právě ty nejsi tou vycházejí hvězdou, která vyhraje tuto kategorii.

eVODA

Jsou ti blízké sociální sítě? Dokážeš to s lajky, komenty a jinými věcmi? Požádej paní učitelku a předveďte se! Tým, který způsobí na našich sociálních sítích největší vítr a bude nejvíc aktivní, si odnese toto ocenění.

 

Přihlašte svůj tým již dnes!

Poslední registrace do 22.2.2022 nebo do naplnění kapacity 30 ti soutěžících týmů.

Přihlásit do soutěže pro rok 2021/22 se může, pomocí e-mailu nebo tohoto formuláře, jakákoli 4. nebo 5. třída základní školy z Ostravy a okolí a počkat na potvrzení registrace ze strany pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínkou úspěšné registrace je odeslání potvrzeného

Souhlasu se zpracováním osobních údajů

zaslaného  za danou třídu třídním učitelem.

Fotografie třídy

Pozor! Fotografie třídy je povinná! Zaslat ji můžete až po registraci.

Jak odeslat fotografii týmu?

 • neposílat ve formátu PDF,
 • pouze formáty jpg, jpeg, png, bmp,
 • velikost 1 obrázku je omezena na 2 MB

Jméno třídního učitele/ky (vyžadováno)

ZŠ a třída (vyžadováno)

Název týmu (vyžadováno)

Počet žáků (vyžadováno)

Kontaktní email (vyžadováno)

Fotografie třídy

Velikost fotografie nesmí překročit 5MB, podporujeme pouze formáty jpg a png.

Řekněte něco o sobě, nebo zanechte zprávu

Vyčkejte, až se odešlou všechna data a zobrazí se potvrzení

Zaregistrovat se lze i „postaru“ – e-mailem nebo poštou

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Radka Vanková

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Upozornění: Také v tomto případě platí, že fotogafie nepříjímáme ve formátu PDF, ale pouze bmp, jpg, jpeg nebo png.

Hledej pramen vody 2022

Pravidla a informace o soutěži

Každá vaše odpověď + týmová fotografie musí být zřetelně označena:

 • logem společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
 • názvem soutěžního týmu,
 • a názvem soutěže „Hledej pramen vody 2021/22“

 

Abychom zvládli veškeré jejich zpracování, doporučujeme, aby byly zasílány jako:

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný osvětový projekt „Hledej pramen vody“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů. Partnerem ekologického projektu je statutární město Ostrava.

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2020/21 budou oceněny hodnotnými cenami. 

A to není všechno! Přibyly další 4 ocenění – VodoEinstein, Vodoart, Vodostar a eVoda. Během soutěže tak uvidíme, kdo z vás má nejblíže k umění, vědě nebo k streamování videí. A my vás budeme sledovat a tajně udělovat zvláštní bodíky, kterým říkáme Motivační KAPKY. Takže pokud dobře zpíváš, nebo umíš malovat, tančit nebo tě baví pokusy s vodou, neváhej a Natoč video, pošli fotografii. Ty nejlepší totiž budeme nominovat na speciální ocenění!

 

Standardní pravidla hry – bez mimořádných omezení Covid19

Teoretická část je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Každá zaregistrovaná třída od nás začátkem března obdrží celkem 4 soutěžní úkoly související s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Výsledky můžete průběžně sledovat na našich stránkách www.hledejpramenvody.cz.

Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 40 bodů (= 4 úkolů po max. 10 bodech). Dále můžete získat dalších 25 tzv. BODů PLUS!

Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 65 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže (eseje, prezentace atd.) a získat tak další BODY PLUS, tyto body ale již do celkového skóre započítány nebudou. Max počet BODů PLUS je 50 (nad tuto hranici již nebudeme evidovat žádné body). Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všechny 4 úkoly, sděleny instrukce k druhé části projektu na hradě.

Maximální počet bodů, který je možné získat je tedy 90 bodů = 65 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část na hradě. K BODŮM PLUS, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 65 bodů, max. však 90 bodů) se bude přihlížet při rovnosti počtu bodů za teoretickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.

V roce 2020 osvětový projekt „Hledej pramen vody 2020“ byl zahájen 2. března odesláním otázek k teoretické části. Na vypracování každého úkolu máte tedy dostatek času!

Odpovědi zasílejte, prosím, vždy pomocí formuláře na této stránce (v krajním případě e-mailem na vankova.radka@ovak.cz ) (sken, fotografie, pracovní list výsledné práce dětí), do předmětu e-mailu uveďte HPV, číslo úkolu, název školy a třídy, název týmu (např: HPV1, ZŠ Volgogradská, 5.A, Vodaři).

Nezapomínejte pracovní listy označit HPV 2020 a názvem týmu! U odpovědi na otázku HPV3 domalujte i logo OVAKu.

Nový harmonogram odevzdání jednotlivých úkolů do doporučeného termínu:

1. Pijeme vodu z kohoutku – Kohoutková voda x balená 22.3.
2. Co nepatří do kanalizace? 30.4.
3. Hledej pramen vody v Ostravě 31.5.
4. Kešky – vodní geochaching 11.6.

S ohledem na současnou situaci posouváme konečný termín odevzdání všech prací na 11.6.2020.
Organizátoři HPV vyhodnotí a oboduje všechny příspěvky do 17.6. Hodnocení můžete sledovat na webu www.hledejpramenvody.cz v seznamu jednotlivých týmů/ profilů.

Instrukce k předání cen vám budou odeslány e-mailem po 17.6.2020.

Těšíme se na vás!

Přehled výsledků HPV2022

Pořadí je pouze orientační. Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 90 bodů = 65 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. V případě vyrovnaného skóre rozhodnou právě celkové BODY PLUS, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 65 bodů). O vítězství potom rozhodne, který tým byl během celé soutěže snaživější. Nad 90 bodů se body již veřejně nepřičítají. *Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.


Pořadí

Tým

Škola, třída

Výsledek

1

Vodní maniaci

Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, 5.C

1

2

Lišáci

Tým je registrován, ZŠ Vratimov, 5.B

1

3

Divoké vlnky

Tým je registrován, ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Pěší 1, 5. třída

0

4

Vesmírní letci

ZŠ Klimkovice, 5.B

0

5

Hroši

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,

0

6

Kapičky

ZŠ Ostrava-Mar. Hory, Gen. Janka 1208, 4.A

0

7

Borci

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 5. A

0

8

Falkusovi

ZŠ Ostrava, Alberta Kučery 20,

0

9

Axoloti

ZŠ Ostrava, Chrustova 24, 5.A

0

10

Axolotři

ZŠ Ostrava, Gymnázium Hello,

0

11

Sportovci

ZŠ Ostrava, MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, 5. třída

0

klukaholka

Sledujte náš Facebook

Veškeré dění, fotky, videa nebo soutěže sledujte i na našem Facebooku. Navíc, můžete se vzájemně povzbuzovat nebo s námi diskutovat.

Stačí kliknout na ikonu 🙂

Vaše úžasná videa

Je jich tolik, že jsme pro ně raději udělali samostatný YouTube kanál.

Pod videem nám můžete nechat vzkaz, dám mu „lajk“ nebo dokoce začít odebírat celý kanál, abyste měli přehled, co je v soutěži nového.

Kontakt

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Radka Vanková, PR manager

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

email: vankova.radka@ovak.cz

tel.: 597 475 146