Webové stránky na míru

Zpracování osobních údajů - Hledej pramen vody

Pozadí hlavičky stránky
Kapka

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Účastníci ekologické soutěže Hledej pramen vody

Vážení účastníci, dovolujeme si Vás informovat, že při účasti v soutěži „Hledej pramen vody“ dochází ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, a to z důvodu plnění povinností, které naší společnosti vyplývají z právních předpisů, dále z důvodu účasti v soutěži „Hledej pramen vody“, z důvodu informování veřejnosti o průběhu a výsledcích soutěže. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt zde.

Další informace související se soutěží

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.“

Uživatelé internetových stránek

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při návštěvě webových stránek www.hledejpramenvody.cz.  dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jakožto uživatelů těchto webových stránek, a to pro zajištění jejich bezproblémového zobrazování a fungování. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt zde.