Webové stránky na míru

✓ Voďáci Proskovjáci, HPV 2024

Škola a třída: Finalista, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62

Učitel třídy: Mgr. Jana Švardalová

Popište svůj tým! :)

Fotka Týmu

Celkové skóre

64

Max. počet za teoretickou část je 65 bodů (40 bodů za teoretické úkoly a 25 bodů plus). Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Nad 65 bodů se body již veřejně nepřičítají.

Novinka v bodování! Nad základní rámec bodování budou, po skončení teoretické části, deseti nejpilnějším týmům uděleny bonusové body za teorii. V grafu budou uvedeny jako splněný úkol č. 5.

Shrnutí

Povinné úkoly

Úkol Splněno
Souhlas se zpracováním osobních údajů
ano
BOD PLUS za týmovou fotografii dle podmínek soutěže
ano

Body za splněné úkoly

Úkol Datum přijetí odpovědi Body Body plus Poznámka k bodům
1. Teoretická HPV1 - Voda je život aneb Deník šťastné rostlinky 16.5.2024 + 10
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Náš další vodovýlet- Vodárna na Hladnově a vodojemy. Celkem zde jsou dva vodojemy.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Tomík posílá fotku Vodní nádrže Horní Bečva :).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 9.5.2024
Eda se zabýval další otázkou - Jaký je rozdíl mezi kanoi a kajakem?
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 9.5.2024
Další pokus, který jsme si zkusili - Suchý ubrousek. Do sklenice dáme ubrousek tak, aby po otočení skleničky nevypadl. Skleničku ponoříme do vody dnem vzhůru. Vytáhneme z vody a ubrousek je suchý :).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 7.5.2024
Další pokus, který jsme si zkusili byl se svíčkou, sklenicí a vodou. Svíčku jsme dali na hladinu vody, zapálili a přikryli sklenicí. Svíčka poté zhasla a voda začala stoupat.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 7.5.2024
V rámci našeho školního Ekoprojektu jsme si zkusili další pokusy s vodou, a to například propíchnutí sáčku s vodou tužkou.
BODY PLUS - Ostatní 3.5.2024
Míša se zabýval otázkou z Vodoknihy - Jak na hradě zabezpečit dostatek vody?
BODY PLUS - VodoVÝLETY 3.5.2024
Kryštof navštívil Stezku vody v Ostravě :).
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 3.5.2024
Holky napsaly příběh jménem Příběh kapek.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 22.4.2024
Ella navštívila pramen vody ve svém okolí.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 22.4.2024
Tom navštívil vodní nádrž Šanci. :)
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 22.4.2024
Míšu zajímalo, jak vlastně vzniká duha. Tuto informaci sám zjistil a vysvětlil.
BODY PLUS - Ostatní 17.4.2024
Anička s Tomem vytvořili prezentaci o znečišťování oceánů. Tuto prezentaci poté celé třídě ukázali a odprezentovali :).
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 17.4.2024
Sárinky super křížovka.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 17.4.2024
Max pro třídu vytvořil osmisměrku o vodě :).
BODY PLUS - VodoVÝLETY 16.4.2024
Holky během své procházky objevily další zajímavost ohledně vody - a to VODOJEM a ÚPRAVNU VODY! :)
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 16.4.2024
Holky vytvořily myšlenkovou mapu :).
3. Teoretická HPV3 - Voda kolem nás 12.4.2024 + 10
Úkol č.3- máme COOL plakát, fotku u řeky Mlýnský náhon (v Proskovicích) a zaznačení řeky a jejího pramene v mapě. + BOD za včasnost.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 12.4.2024
V další hodině anglického jazyka jsme se opět věnovali tématu vody. Tentokrát jsme se zaměřili na vodní aktivity "WATER ACTIVITIES". Opět jsme ve dvojicích vymýšleli vodní aktivity a zpracovali výtvarně.
4. Teoretická HPV4 - Kešky 12.4.2024 + 10
Již jsme našli dvě kešky - úkol č. 4. + BOD za včasnost.
BODY PLUS - Ostatní 11.4.2024
V hodině anglického jazyka jsme vytvářeli plakát o šetření vodou "SAVE WATER". Nejdříve jsem si prohlédli prezentaci na toto téma, pak jsme si procvičili potřebnou slovní zásobu a nakonec jsme přistoupili k vytváření samotných plakátů.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 11.4.2024
Kluci vymysleli super kvíz o vodě.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.4.2024
Zkusili jsme pokus s kancelářskou sponkou. Zjistili jsme, že na hladině vody plave.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.4.2024
Naše barevná duha z lentilek.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.4.2024
Pokus moře v lahvi.
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 8.4.2024
Tomík a jeho písková čistírna.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 8.4.2024
Kryštof nám vytvořil přesmyčky na téma voda :).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 2.4.2024
Pokus - barvení květů.
2. Teoretická HPV2 - VODOpočty 27.3.2024 + 9
Posíláme vypracovaný úkol VODOpočty :). + BOD za včasnost!
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 26.3.2024
Balónek po natáhnutí na láhev s teplou vodou se naplní vzduchem :).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 26.3.2024
Pokus s potápkou (kancelářská sponka v uzavřené lahvi, po zmáčknutí láhve se potopí).
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 26.3.2024
Pokus s vodou, olejem a pepřem :) - povrchové napětí.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 26.3.2024
Návštěva Slezskoostravského hradu .
BODY PLUS - VodoVÝLETY 26.3.2024
Výlet k Loděnci v Ostravě! :)
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 14.3.2024
Naše holky si vytvořily taneční choreografii na refrén písně - Klidná jako voda :).
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 5.3.2024
Náš super pokřik :)
BODY PLUS - VodoEINSTEIN - super schopnosti vody 1.3.2024
Máme za sebou další pokus - horkovzdušný balónek. Už víme, že když navlékneme nafukovací balónek na láhev, kterou pak i s balónkem dáme do horké vody, tak se nám balónek naplní vzduchem. Naopak se studenou vodou se to neděje.
39 25

Nominace

Když se vám v jakémkoli políčku rozsvítí barevná kapka, dostali jste se do nominace na tuto cenu. Vítěze v dané kategorii vyhlásíme až na samotném konci soutěže.

VodoEINSTEIN

VodoEINSTEIN

VodoART

VodoART

VodoSTAR

VodoSTAR

eVODA

eVODA

Shrnutí