Webové stránky na míru

✓ Kapky z Kučerky, HPV 2024

Škola a třída: Finalista, ZŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 5.A

Učitel třídy: Jitka Ottová

Parta veselých a šikovných žáků. Někdy jsou hluční, ale při společné práci se dokáží domluvit.

Fotka Týmu

Celkové skóre

65

Max. počet za teoretickou část je 65 bodů (40 bodů za teoretické úkoly a 25 bodů plus). Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Nad 65 bodů se body již veřejně nepřičítají.

Novinka v bodování! Nad základní rámec bodování budou, po skončení teoretické části, deseti nejpilnějším týmům uděleny bonusové body za teorii. V grafu budou uvedeny jako splněný úkol č. 5.

Shrnutí

Povinné úkoly

Úkol Splněno
BOD PLUS za týmovou fotografii dle podmínek soutěže
ano
Souhlas se zpracováním osobních údajů
ano

Body za splněné úkoly

Úkol Datum přijetí odpovědi Body Body plus Poznámka k bodům
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 13.5.2024
Jinovatka, mlžení...
BODY PLUS - Kronika mapující všechny teoretické úkoly 13.5.2024
Posílám zpracovanou fotokroniku za Kapky z Kučerky. Už se těšíme na finále na hradě.
1. Teoretická HPV1 - Voda je život aneb Deník šťastné rostlinky 13.5.2024 + 10
Protože se nám nepodařilo vypěstovat zadané rostliny, využili jsme setbu rajčete. Deník zaznamenávala naše spolužačka. Ve třídě jsme zaseli každý svou rostlinku ze semene a čekáme na plody - červené. žluté a dokonce černé. Pro všechny rostliny je voda důl
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Modrásek bahenní = poměrně drobný denní motýl s rozpětím křídel 35 až 37 mm, která mají základní barvou tmavohnědou.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Zásobování vodou znamená zajištění dopravy vody z vodních zdrojů na místa odběru. Zásobováním obyvatel pitnou vodou se rozumí užívání studní pro vlastní potřebu. V době válek bychom převáželi obrněnými vozy vodu po několika litrech od řek až k hradu...
BODY PLUS - VodoVÝLETY 9.5.2024
Kajak = menší a rychlejší, kánoe = pomalejší, prostornější, používají se na sjíždění řeky. Pádlo = vždy se drží v ruce, oboustranné, není připevněno k plavidlu, veslo = je připevněno k plavidlu, je nástroj používaný k ručnímu pohonu a kormidlování lodí.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 8.5.2024
Potápka = široce rozšířený vodní pták, který obývá stojaté sladkovodní plochy všech kontinentů s výjimkou Antarktidy. Vydrží 5 minut pod vodou, živí se převážně rybami a menšími členovci, které loví pod vodou do zobáku. Kachna = středně velký vodní pták.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 8.5.2024
Jednou z tradičních vodohospodářských staveb jsou vodojemy, které slouží především k akumulaci vody a vyrovnání rozdílů mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů a k zajištění potřebného tlaku ve vodovodní síti. Ty hladnovské,...
BODY PLUS - VodoVÝLETY 8.5.2024
Hmyz žijící pod vodou v ČR: znakoplavka obecná, nitěnka ruměnice, splešťule blátivá, ovád, vodoměrka štíhlá, potápník vroubenný
BODY PLUS - VodoVÝLETY 8.5.2024
Ostrava se může rozrůst o 355 346 obyvatel, aby tato kapacita čistírny odpadních vod stačila.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 8.5.2024
Myšlenková mapa
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 8.5.2024
Voda a člověk. Vlastní tvorba - Nela Sikorová
BODY PLUS - VodoSTAR zpěv, tanec, spoty, moderace, průzkumy 8.5.2024
Rozhovory - Která voda vám chutná? No přece kohoutková!
BODY PLUS - VodoVÝLETY 4.5.2024
Aloe Vera - jednoděložná stále zelená, sukulentní, vytrvalá rostlina. Dužina se využívá v lékařství. Stačí ji zalévat se v létě 1x za týden, v zimě i méně.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 4.5.2024
V roce 1908 vládl na našem území František Josef I. - Císař rakouský a apoštolský, král Uherský. Naše země v tu dobu byla součástí Rakousko-Uherska. Osamostatnila se až na konci 1. světové války 28. října 1918. Po roce 1993 vznikla samostatná ČR.
BODY PLUS - Ostatní 21.4.2024
Vlastní tvorba - informace o OVAKu Ostrava.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 21.4.2024
Mokřady jsou samostatné ekosystémy, jsou to území bažin, slatin, rašelinišť, území pokrytá vodou. Jsou přirozenou zásobárnou vody v krajině, zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, zajišťují koloběh vody v přírodě.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 21.4.2024
Odra pramení v Oderských vrších na Moravě v Olomouckém kraji, Odtéká do Polska a po 854 km se vlévá do Baltského moře. Má mnoho přítoků a protéká městy Odry, Studénka, Ostrava, Bohumín. V Ostravě se do ní vlévá řeka Ostravice.
BODY PLUS - VodoART malba, báseň, vodní story, kvízy, rebusy 16.4.2024
V teoretické části jsme tvořili pro své spolužáky křížovku, několikasměrku a vše jsme vložili do plakátu VODA, kde jsme také využili práci s anglicko-českým slovníkem nebo anglickým překladačem na webu.
4. Teoretická HPV4 - Kešky 16.4.2024 + 10
+ BOD za včasnost.
BODY PLUS - VodoVÝLETY 8.4.2024
Šance včetně odpovědi.
3. Teoretická HPV3 - Voda kolem nás 7.4.2024 + 10
Řeka Ostravice - dva prameny Černá a Bílá, mnoho přítoků - Olešná, Morávka, Lučina - nejvýznamnější, soutok v Ostravě - do řeky Odry, regulace toku a břehů - relaxace, přehrada Šance - zdroj pitné vody, délka toku je 65,1 km.
2. Teoretická HPV2 - VODOpočty 28.3.2024 + 10
+ Bod za včasnost. + Bod za zpracování.
40 25

Nominace

Když se vám v jakémkoli políčku rozsvítí barevná kapka, dostali jste se do nominace na tuto cenu. Vítěze v dané kategorii vyhlásíme až na samotném konci soutěže.

VodoEINSTEIN

VodoEINSTEIN

VodoART

VodoART

VodoSTAR

VodoSTAR

eVODA

eVODA

Shrnutí