Webové stránky na míru

Ocenění VodoAMOS

Kapka

Oceňujeme neúnavnou práci inspirativních pedagogů. Cena je udělena tomu pedagogu, který svou kreativitou, empatií a nasazením vytváří prostředí, ve kterém žáci nejen získávají vzdělání, ale také se rozvíjí jako jednotlivci a nacházejí radost ve vzdělávání. Takový učitel je zdrojem motivace a pozitivní energie pro celou školní komunitu a vyniká nejen v pedagogických schopnostech, ale také v osobním nasazení a v motivaci žáků a jeho práce překračuje hranice standardního vyučování.

Cenu VodoAMOS 2024 obdrželi: