Webové stránky na míru

VELKÉ HRADNÍ FINÁLE HLEDEJ PRAMEN VODY SE BLÍŽÍ

Kapka

Vstup na velké hradní finále 31.5. je podmíněn splněním 4 teoretických úkolů.

Do 13.5. včetně přijímáme všechny teoretické úkoly a doprovodné úkoly za Body plus.


Organizátoři soutěže vyhodnotí a obodují všechny příspěvky do 21.5. Hodnocení můžete sledovat na webu www.hledejpramenvody.cz v profilech jednotlivých týmů. Instrukce k velkému dopolednímu finále na Slezskoostravském hradě, které se uskuteční 31.5.2024 od 8:00, vám budou odeslány e-mailem po termínu vyhodnocení teoretických úkolů.

Hodně štěstí za vodním poznáním!