Webové stránky na míru

Světový den Země

Kapka

Den Země se celosvětově slaví 22. dubna jako mezinárodní svátek životního prostředí. 💚

Také pro OVAK je životní prostředí jednou z priorit!

V rámci projektu „Oživení areálu Ústřední čistírny odpadních vod“ byly, na základě projektu studentů environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava, zvoleny původní druhy keřů a v lednu 2023 provedena i jejich výsadba, kterou zajistily Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

V jarních měsících byly pak v areálu ÚČOV vysazeny také stromy, a to jak druhy původní, tak i staré odrůdy ovocných dřevin (jabloně, hrušně, slivoně, třešně a moruše).

Až všechny dřeviny vyrostou, vzniknou kolem místních cest stromořadí, která během slunečných letních měsíců vytvoří lokální stinná a chladná místa a omezí tak přehřívaní venkovního pracovního prostředí.

Zhotovili jsme také ve spolupráci se Student v lese v Dolní oblasti Vítkovic 6 budek pro ptactvo a na  již vzrostlé stromy OVAK v únoru tyto budky typu sýkorník a poštolník vyvěsil. První návštěvníci se již zahnízdili.