Webové stránky na míru

Světový den vody

Kapka

Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března, bude mít v roce 2024 jako hlavní slogan „Voda pro mír“.

„Voda může vytvořit mír nebo vyvolat konflikt. Když je voda vzácná nebo znečištěná, nebo když mají lidé nerovný či žádný přístup, může mezi komunitami a zeměmi vzrůst napětí. Více než 3 miliardy lidí na celém světě závisí na vodě, která překračuje státní hranice. Pouze 24 zemí má však dohody o spolupráci pro veškerou sdílenou vodu. S rostoucími dopady změny klimatu a rostoucím počtem obyvatel existuje naléhavá potřeba v rámci zemí i mezi nimi sjednotit se na ochraně a zachování našeho nejcennějšího zdroje. Veřejné zdraví a prosperita, potravinové a energetické systémy, ekonomická produktivita a ekologická integrita – to vše závisí na dobře fungujícím a spravedlivě řízeném vodním cyklu,“ uvádí se na stránkách OSN.

  • Ke Světovému dni vody #OVAK zveřejňuje pro letošní rok termíny prohlídek do mini muzea Babylon – Historie ostravského vodárenství.

Pojďte s námi do minulosti a zaregistrujte se zde.

  • Dále zveme všechny obyvatele Ostravy a okolí na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 20.4. v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves a areálu Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz.

Chcete se dozvědět něco víc? Zaregistrujte se zde.