Webové stránky na míru

Označujte svoje výstupy! Jen tak poznáme, která práce patří právě vám!

Kapka

Nezapomeňte označovat vaše výstupy dle podmínek soutěže! Ukažte, že vaše díla jsou VAŠE!

Každá vaše odpovědi, video, fotka, ART výstup, týmová fotografie aj. musí být zřetelně označeny:


•    logem společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
•    názvem soutěžního týmu,
•    a názvem soutěže „Hledej pramen vody“ a rokem konání soutěže.