Webové stránky na míru

Ocenění VodoAMOS 2024

Kapka

Oceňujeme učitelé za jejich neunávnou VODOaktivitu!

Cena je udělena tomu pedagogu, který svou kreativitou, empatií a nasazením vytváří prostředí, ve kterém žáci nejen získávají vzdělání, ale také se rozvíjí jako jednotlivci a nacházejí radost ve vzdělávání. Takový učitel je zdrojem motivace a pozitivní energie pro celou školní komunitu a vyniká nejen v pedagogických schopnostech, ale také v osobním nasazení a v motivaci žáků a jeho práce překračuje hranice standardního vyučování.