Webové stránky na míru

Hledej pramen vody 2024 - informace o projektu

Kapka

V problematice ekologie a šetrného přístupu k životnímu prostředí usiluje OVAK o osvětu zejména mezi dětmi a jejich prostřednictvím také rodiči. V souhrnu již 22 let pořádá ekologické soutěžní klání, nazvané Hledej pramen vody, ve kterém interaktivní formou pomáhá utvářet EKO pohled dětí základních škol. Žáci se v něm doví informace o vodě v přírodě a učí se větší všímavosti, která umožňuje tento cenný přírodní zdroj chránit.

EKOklání Hledej pramen vody má dvě části - teoretickou a praktickou. Start soutěže je již tradičně vyhlášen u příležitosti Světového dne vody 22. března daného školního roku. Každá z 30ti zaregistrovaných tříd od nás začátkem března obdrží celkem čtyři soutěžní úkoly související s tématem voda. Každý základní úkol této části je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všechny 4 EKO úkoly, sděleny instrukce k druhé části projektu.

BODY PLUS - Během teoretické části lze získat dalších 25 tzv. BODŮ PLUS! Za snahu. Za píli. Za obětavost. Za vynalézavost. Za angažovanost.

Druhá část se uskuteční zábavnou formou na atraktivním místě Ostravy, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

O co hrajeme?

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY jsou oceněny hodnotnými cenami a finančními šeky v celkové hodnotě 35 000 Kč. Následně každý badatel z vítězného týmu získá atraktivní věcnou cenu.
 

To není zdaleka vše!
Paralelně soutěžíme v dalších čtyřech nominačních kategoriích. Během teoretické části soutěže vidíme, který z týmů má nejblíže k umění, vědě nebo k streamování videí. V průběhu soutěže sledujeme snahu při plnění úkolů a tajně udělujeme zvláštní body, kterým říkáme MOTIVAČNÍ KAPKY. Hodnotíme EKO literární tvorbu, zpěv, malování, tanec, hrátky s vodou a mnoho jiného.

Nejlepší díla nominujeme na speciální ocenění do 4 kategorií:

  • VodoEINSTEIN,
  • VodoSTAR,
  • VodoART,
  • eVODA.

Jsme hrdi na aktivitu a vynalézavost našich dětí. Jsou pro nás inspirací.

Radka Vanková, manažerka projektu