Hravý ekologický projekt pro základní školy

Svá díla můžete odesílat do 22.5. dle propozic projektu.
Organizátoři HPV 2018 vyhodnotí a obodují všechny příspěvky do 29.5. Hodnocení můžete sledovat na webu www.hledejpramenvody.cz v seznamu jednotlivých týmů. Instrukce k velkému finále vám budou odeslány e-mailem do 29.5.

Co se právě děje?

Vaše úžasná videa

Je jich tolik, že jsme pro ně raději udělali samostatný YouTube kanál.

Pod videem nám můžete nechat vzkaz, dám mu „lajk“ nebo dokoce začít odebírat celý kanál, abyste měli přehled, co je v soutěži nového.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný osvětový projekt „Hledej pramen vody“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů.

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2018 budou oceněny dárkovými poukazy v hodnotách 15.000 Kč, 10.000 Kč a 10.000 Kč. Následně každý jednotlivec z vítězného týmu získá atraktivní věcnou cenu (značkové batohy, selfie tyče a kvalitní láhve na vodu).

Dále vyhodnotíme 3 nejlepší týmy  za teoretickou část pohárem HPV Einstein. Za nej aktivity na FB předáme zástupci školy daného týmu pohár e-HPV.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída od nás obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Dále můžete získat 25 tzv. BODů PLUS!

Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 1.6.2018, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu v terénu bude soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

Tento úspěšný projekt má dvě části

První je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře na webu. Podmínkou registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů za danou třídu třídním učitelem. Formulář Souhlasu vám byl zaslán v úvodním e-mailu k vyhlášení soutěže.

Každá zaregistrovaná třída od nás začátkem března obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Výsledky můžete opravdu průběžně sledovat na našich stránkách.

Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 60 bodů (= 6 úkolů po max. 10 bodech). Dále můžete získat dalších 25 tzv. BODů PLUS!

Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 85 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže (eseje, prezentace atd.) a získat tak další plus body, tyto body ale již do celkového skóre započítány nebudou. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 1. 6. 2018, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

V praktické části na vás bude čekat pět úkolů, kdy za každý je možné získat max. 5 bodů. Celkem je tedy v praktické části možné získat celkem 25 bodů.

Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 110 bodů – 85 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. K plus bodům, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 85 bodů) se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.


Za co můžete získat BODY PLUS?

• FOTOKRONIKA – 6 BODů PLUS PRO VÁS
V průběhu soutěže bude probíhat fotodokumentace – vyfoťte žáky při plnění, nebo kompletaci úkolů – stačí alespoň jedna fotografie ke každému úkolu. Odevzdejte tuto fotokroniku spolu s posledním úkolem.
• PREZENTACE, VIDEA, STUDIE, PRŮZKUMY,
• MIMOŘÁDNÁ VÝTVARNÁ DÍLA,
• ESEJE, BÁSNĚ, ŘÍKADLA,
• KVÍZY, HÁDANKY k daným jednotlivým úkolům,
• odeslání základní týmové fotografie.

Bodovou skladbu kombinujte dle svých možností.

V roce 2018 zahajujeme soutěž osvětového projektu „Hledej pramen vody 2018“ 1. března. Na vypracování každého úkolu máte tedy dostatek času.

Odpovědi zasílejte, prosím, vždy e-mailem na vankova.radka@ovak.cz (sken, fotografie, pracovní list výsledné práce dětí), do předmětu e-mailu uveďte HPV, číslo úkolu, název školy a třídy, název týmu (např: HPV1, ZŠ Horymírova, 4.A, Profíci). Nezapomínejte pracovní listy označit jménem školy a týmu!

Harmonogram odevzdání jednotlivých úkolů do doporučeného termínu:

1. Kohoutková voda x balená 22.3.
2. Kamarádka voda 6.4.
3. Žijeme Ostravou, žijeme vodou 20.4.
4. Hledej pramen vody v terénu 4.5.
5. Vodní geocaching 11.5.
6. Myšlenková mapa 22.5.

V roce 2018 můžete postupovat v plnění úkolů dle vlastního tempa. Základním pravidlem ale je, že k danému konečnému termínu, a to do 22.5.2018, musíte odevzdat všechny splněné úkoly.

Organizátoři HPV vyhodnotí a oboduje všechny příspěvky do 29.5. Hodnocení můžete sledovat na webu www.hledejpramenvody.cz v seznamu jednotlivých týmů. Instrukce k velkému finále vám budou odeslány e-mailem do 29.5.

Jestli splníte všechny teoretické úkoly – získáte pomyslné celé území Ostravy na vašem webovém profilu HPV a postupujete do finále, které proběhne 1.6.2018. Těšíme se na vás!

Videa  a prezentace se stala nedílnou součástí vašich kronik a soutěžních úkolů. Abychom zvládli veškeré jejich zpracování, doporučujeme, aby byly zasílány:

VIDEA

  • buď jako odkazy na videa Youtube
  • nebo přes uschovna.cz , kde je možno videa pohodlně vložit a odeslat pouze odkaz. V tomo případě prosíme, aby jejich velikost nepřesáhla 200 MB.
  • doporučeným formátem je .mp4,. mpg, .mov nebo .avi .

Rádi Vám s videi pomůžeme.

PREZENTACE Powerpoint

  • formátu .ppt, pptx sice uvidíme, ale nezaručíme, že se objeví na Facebooku nebo kanálu Youtube
  • formátu .pps a jiných nepřijímáme (nelze je dále zpracovat)
  • pakliže se rozhodnete pro PowerPoint, výslednou prezentaci „Uložte jako…“ nebo „Exportujte“ přímo v PowerPointu do video souboru a řiďte se pokyny pro videa.

Dokumenty ke stažení v PDF

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Seznam zaregistrovaných týmů


Pořadí Tým Škola, třída Výsledek
1
Bubliny Tým postoupil do finále, ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, 4. B 188/85
2
Pramínci Tým postoupil do finále, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, 4. C 179/85
3
BĚLICE Tým postoupil do finále, ZŠ Ostrava – Stará Bělá, 4. A 175/85
4
Koumáci Tým postoupil do finále, ZŠ Vratimov, Datyňská, 4. B 139/85
5
(POD)VODNÍCI Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Stará Bělá, 4. C 137/85
6
ŽRALOCI Tým postoupil do finále, ZŠ logopedická s.r.o. Ostrava – Hrabová, 4. B 120/85
7
Proutníci Tým je registrován, ZŠ Ludgeřovice, 4. třída 115/85
8
#emoji 😀 Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Krestova 36A, 5. A 113/85
9
Piraně Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Vítkovice, Primaškola, Pasteurova 7, 5. třída 109/85
10
Starobělské Vodoměrky Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Stará Bělá, 4. B 104/85
11
Floriánci Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, 4. ročník 99/85
12
Kapky naděje Tým postoupil do finále, ZŠ Ostrava, Krestova 36A, 5. B 99/85
13
RYBIČKY Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Klegova 27, p. o., 4. A 95/85
14
Vodní svět Tým postoupil do finále, ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, 4. A 89/85
15
KVARTOLAMY Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Poruba Josefa Valčíka 4411, p. o., 5. A 83
16
Ostravští Vodoborci Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 4. C 83
17
Mimoni Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Svinov, 5. A 69
18
Ondřejničáci Tým je registrován, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5. A 64
19
Kapky Tým je registrován, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 4. třída 63
20
Vodoměrky Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, pracoviště Halasova 30, 4. A 58
21
Vodáci 2 Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Bohumínská, 5. A 58
22
Bezva áčko Tým je registrován, ZŠ Ostrava, gen. Zdeňka Škvardy, 4. A 52
23
Vodouši Tým je registrován, ZŠ Ostrava, gen. Zdeňka Škvardy, 4. B 50
24
Delfíni Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Petřkovice, 5. B 42
25
Tuleni Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Petřkovice, 5. A 33
26
Medvědi Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o., 4. A 22
27
Znakoplavci Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16, upřesněte třídu 2
28
Monťáci Tým je registrován, ZŠ Monty School, 5. třída 1
29
Utopenci Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Mariánské hory, gen. Janka 1208, 5. B 1
30
Fotbalisti Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Klegova, 4. B 1
31
Vodáci Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 4. třída, týmové foto přijato 1
32
Rybičky Waldorf Tým je registrován, Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, 4. třída 0
33
Vodomilové Tým je registrován, ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o., 4. B 0
34
Žabaři Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 5. třída 0
35
Sporťáci Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A 0
36
Vodovodníci Tým je registrován, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. A 0
37
Loupežníci ZŠ Ostrava – MUDr. Emílie Lukášové, 5. B, foto týmu přijato 0
38
Potápky ZŠ Ostrava, gen. Zdeňka Škvardy, 4. C, tým odstoupil 0
39
H2Óčka ZŠ Rovniny, Cihelní, Hlučín, 4. A, týmové foto přijato 0

Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je tedy 85 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. *Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.

Těšíme se na Vás!

klukaholka