• Vzdělávací hravý projekt
    HLEDEJ PRAMEN VODY 2017 je tady!!!
    Registrujte své týmy
    pomocí webového formuláře.

  • Hledej pramen vody!
    Hra plná zábavy a vědomostí.


Pravidla soutěže

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný osvětový projekt „Hledej pramen vody“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů.

Nejúspěšnější tři třídy budou oceněny jednodenním zájezdem pro krásách našeho regionu a věcnými cenami.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída od nás obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Dále můžete získat 25 tzv. BODů PLUS!

Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 2.6.2017, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu v terénu bude soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

Tento úspěšný projekt má dvě části

První je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře na webu. Podmínkou registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů za danou třídu třídním učitelem. Formulář Souhlasu vám byl zaslán v úvodním e-mailu k vyhlášení soutěže.

Každá zaregistrovaná třída od nás začátkem března obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Výsledky můžete opravdu průběžně sledovat na našich stránkách.

Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 60 bodů (= 6 úkolů po max. 10 bodech). Dále můžete získat dalších 25 tzv. BODů PLUS!

Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 85 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže (eseje, prezentace atd.) a získat tak další plus body, tyto body ale již do celkového skóre započítány nebudou. K plus bodům nad hranici 85 se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 2. 6. 2017, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

V praktické části na vás bude čekat pět úkolů, kdy za každý je možné získat max. 5 bodů. Celkem je tedy v praktické části možné získat celkem 25 bodů.

Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 110 bodů – 85 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. K plus bodům, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 85 bodů) se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.


Za co můžete získat BODY PLUS?

• FOTOKRONIKA – 6 BODů PLUS PRO VÁS
V průběhu soutěže bude probíhat fotodokumentace – vyfoťte žáky při plnění, nebo kompletaci úkolů – stačí alespoň jedna fotografie ke každému úkolu. Odevzdejte tuto fotokroniku spolu s posledním úkolem.
• PREZENTACE, VIDEA, STUDIE, PRŮZKUMY,
• MIMOŘÁDNÁ VÝTVARNÁ DÍLA,
• ESEJE, BÁSNĚ, ŘÍKADLA,
• KVÍZY, HÁDANKY k daným jednotlivým úkolům,
• odeslání základní týmové fotografie.

Bodovou skladbu kombinujte dle svých možností.

V roce 2017 zahajujeme soutěž osvětového projektu „Hledej pramen vody 2017“ v průběhu března. Na vypracování každého úkolu máte tedy dostatek času.

Odpovědi zasílejte, prosím, vždy e-mailem na vankova.radka@ovak.cz (sken, fotografie, pracovní list výsledné práce dětí), do předmětu e-mailu uveďte HPV, číslo úkolu, název školy a třídy, název týmu (např: HPV1, ZŠ Horymírova, 4.A, Profíci). Nezapomínejte pracovní listy označit jménem školy a týmu!

Harmonogram odevzdání jednotlivých úkolů do doporučeného termínu:

1. Kohoutková voda x balená 22.3.
2. Kamarádka voda 5.4.
3. Žijeme Ostravou, žijeme vodou 19.4.
4. Hledej pramen vody v terénu 3.5.
5. Vodní geocaching 10.5.
6. Promovideo VODA 17.5.

V roce 2017 můžete postupovat v plnění úkolů dle vlastního tempa. Základním pravidlem ale je, že k danému konečnému termínu, a to do 17.5.2017, musíte odevzdat všechny splněné úkoly.

Splněním daného úkolů získáte pomyslná území na Vaší konkrétní mapě profilu. Jestli splníte všechny úkoly – získáte celé území Ostravy a postupujete do finále, které proběhne 2.6.2017. Těšíme se na vás!

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Registrace

Přihlásit do soutěže pro rok 2017 se může, pomocí e-mailu nebo tohoto formuláře, jakákoli 4. nebo 5. třída základní školy z Ostravy a okolí. Stačí vyplnit nejnutnější údaje, odeslat vyplněný „Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže Hledej pramen vody 2017“ a počkat na potvrzení registrace ze strany pořadatele. Podmínkou úspěšné registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů do 1.3. za danou třídu třídním učitelem. Fotografie třídy je povinná! Zaslat ji můžete až po registraci.

Termín registrace: do 22.2.2017 nebo do naplnění kapacity 45-ti soutěžících tříd :).

Zaregistrovat se lze i „postaru“ – e-mailem nebo poštou na adrese:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Radka Vanková

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

klukaholka
Jméno třídního učitele/ky (vyžadováno)

ZŠ a třída (vyžadováno)

Název týmu (vyžadováno)

Počet žáků (vyžadováno)

Kontaktní email (vyžadováno)

Fotografie třídy

Řekněte něco o sobě, nebo zanechte zprávu

Aktuality

Seznam týmů HPV 2017

Pořadí je pouze orientační.

Max. počet za teoretickou část je tedy 85 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.

*Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.

Pořadí Tým Škola, třída Výsledek
1
Čápata ZŠ Dolní Lhota, p. o., 4. ročník, tým je registrován 1
2
Aquabéčka ZŠ Klimkovice, 4. B, tým je registrován 1
3
Vyhlídky ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, 4. třída, tým je registrován 1
4
Ráčata ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 5. B, tým je registrován 1
5
Žabky a žabáci ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 5. A, tým je registrován 1
6
Rybičky ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 5. B, tým je registrován 1
7
Vodoměrky ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, 5. A, tým je registrován 1
8
PA(R)ŤÁCI ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Pěší 1, 5. A, tým je registrován 1
9
Kapičky ZŠ Ostrava-Stará Bělá, 4. B, tým je registrován 1
10
Tsunami ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola, 4. třída, tým je registrován 1
11
PRAMEN ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 4. B, tým je registrován 1
12
AVENGERS ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 5. B, tým je registrován 1
13
Vodopádi ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 5. A, tým je registrován 1
14
Hastrmani ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 4. A, tým je registrován 1
15
Béčková Voda ZŠ Ostrava, Horymírova 100, 5. B, tým je registrován 1
16
STARS ZŠ Ostrava, Klegova 1398/27, 5. A, tým je registrován 1
17
Vodaři ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A, tým je registrován 1
18
Správňáci páťáci ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p. o., 5. B, tým je registrován 1
19
Datyňáci ZŠ Vratimov, 5. B, tým je registrován 1
20
Alfapandy ZŠ Vratimov, 5. třída, tým je registrován 1
21
Vodní jednorožci Specifikujte školu, 5. E1 0
22
Aqua team ZŠ a MŠ Olbramice, Klimkovice, tým je registrován 0
23
Správná dvacet pětka ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o., Bílovecká 10, 5. A 0
24
Úhoři ZŠ logopedická s.r.o., 4. A 0
25
Mokří klokani ZŠ logopedická, Paskovská 65/92, Ostrava- Hrabová, 0
26
Šneci ZŠ Ostrava 1, Gajdošova 9, 4. třída 0
27
Mitušáci ZŠ Ostrava-Hrabůva, Mitušova 16, 5. třída 0
28
Janci ZŠ Ostrava-Mar. Hory, Gen. Janka 1208, IV. B 0
29
Rebelové ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. B 0
30
Kvartolamy ZŠ Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 4. A 0
31
KAPŘÍCI ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 4. B, tým je registrován 0
32
ŠTIKY ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 4. A, tým je registrován 0
33
Bubliny ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o., 4. B 0
34
Sokoli ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o., 4. A , tým je registrován 0
35
(Zá)vodníci ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola, 5. třída, tým je registrován 0
36
Pramínky ZŠ Ostrava–Michálkovice, U Kříže 28, 0
37
Chaluhy ZŠ Ostrava–Petřkovice, 5. A 0
38
Dešťovky ZŠ Ostrava–Poruba, J. Valčíka 2/44115, 5. B, tým je registrován 0
39
Potápníci ZŠ Ostrava–Stará Bělá, 4. A, tým je registrován 0
40
Pulci ZŠ Ostrava–Zábřeh, Horymírova 232, 5. A, tým je registrován 0
41
Mimoni ZŠ Ostrava, A. Kučery 20, 5. A, tým je registrován 0
42
Mokrá parta ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. B, tým je registrován 0
43
Čtveráci ze 4. A ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. A, tým je registrován 0
44
Těšínačky ZŠ speciální, Ostrava–Slezská Ostrava, p. o., VIII. 0
45
Těšínáčci ZŠ speciální, Ostrava–Slezská Ostrava, p. o., IX. 0

Máte dotaz? Rádi odpovíme!

Rádi odpovíme na každý Váš dotaz týkající se soutěže Hledej pramen vody. Pro kontakt s námi využijte tohoto formuláře.

Dotazy týkající se činnosti společnosti OVAK a.s. rádi odpovíme na info@ovak.cz. Před položením dotazu doporučujeme navštívit stránky www.ovak.cz. Je možné, že právě tento informační zdroj Vám snadno poskytne odpověď.

Radka Vanková Ing.
vedoucí oddělení vztahů s veřejností

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic
E-mail: vankova.radka@ovak.cz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva