• Vzdělávací hravý projekt
    HLEDEJ PRAMEN VODY 2017 je tady!!!
    Registrujte své týmy
    pomocí webového formuláře.

  • Hledej pramen vody!
    Hra plná zábavy a vědomostí.


Pravidla soutěže

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný osvětový projekt „Hledej pramen vody“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů.

Nejúspěšnější tři třídy budou oceněny jednodenním zájezdem pro krásách našeho regionu a věcnými cenami.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída od nás obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Dále můžete získat 25 tzv. BODů PLUS!

Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 2.6.2017, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu v terénu bude soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

Tento úspěšný projekt má dvě části

První je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře na webu. Podmínkou registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů za danou třídu třídním učitelem. Formulář Souhlasu vám byl zaslán v úvodním e-mailu k vyhlášení soutěže.

Každá zaregistrovaná třída od nás začátkem března obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Výsledky můžete opravdu průběžně sledovat na našich stránkách.

Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 60 bodů (= 6 úkolů po max. 10 bodech). Dále můžete získat dalších 25 tzv. BODů PLUS!

Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 85 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže (eseje, prezentace atd.) a získat tak další plus body, tyto body ale již do celkového skóre započítány nebudou. K plus bodům nad hranici 85 se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 2. 6. 2017, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

V praktické části na vás bude čekat pět úkolů, kdy za každý je možné získat max. 5 bodů. Celkem je tedy v praktické části možné získat celkem 25 bodů.

Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 110 bodů – 85 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. K plus bodům, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 85 bodů) se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.


Za co můžete získat BODY PLUS?

• FOTOKRONIKA – 6 BODů PLUS PRO VÁS
V průběhu soutěže bude probíhat fotodokumentace – vyfoťte žáky při plnění, nebo kompletaci úkolů – stačí alespoň jedna fotografie ke každému úkolu. Odevzdejte tuto fotokroniku spolu s posledním úkolem.
• PREZENTACE, VIDEA, STUDIE, PRŮZKUMY,
• MIMOŘÁDNÁ VÝTVARNÁ DÍLA,
• ESEJE, BÁSNĚ, ŘÍKADLA,
• KVÍZY, HÁDANKY k daným jednotlivým úkolům,
• odeslání základní týmové fotografie.

Bodovou skladbu kombinujte dle svých možností.

V roce 2017 zahajujeme soutěž osvětového projektu „Hledej pramen vody 2017“ v průběhu března. Na vypracování každého úkolu máte tedy dostatek času.

Odpovědi zasílejte, prosím, vždy e-mailem na vankova.radka@ovak.cz (sken, fotografie, pracovní list výsledné práce dětí), do předmětu e-mailu uveďte HPV, číslo úkolu, název školy a třídy, název týmu (např: HPV1, ZŠ Horymírova, 4.A, Profíci). Nezapomínejte pracovní listy označit jménem školy a týmu!

Harmonogram odevzdání jednotlivých úkolů do doporučeného termínu:

1. Kohoutková voda x balená 22.3.
2. Kamarádka voda 5.4.
3. Žijeme Ostravou, žijeme vodou 19.4.
4. Hledej pramen vody v terénu 3.5.
5. Vodní geocaching 10.5.
6. Promovideo VODA 17.5.

V roce 2017 můžete postupovat v plnění úkolů dle vlastního tempa. Základním pravidlem ale je, že k danému konečnému termínu, a to do 17.5.2017, musíte odevzdat všechny splněné úkoly.

Splněním daného úkolů získáte pomyslná území na Vaší konkrétní mapě profilu. Jestli splníte všechny úkoly – získáte celé území Ostravy a postupujete do finále, které proběhne 2.6.2017. Těšíme se na vás!

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Registrace

Přihlásit do soutěže pro rok 2017 se může, pomocí e-mailu nebo tohoto formuláře, jakákoli 4. nebo 5. třída základní školy z Ostravy a okolí. Stačí vyplnit nejnutnější údaje, odeslat vyplněný „Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže Hledej pramen vody 2017“ a počkat na potvrzení registrace ze strany pořadatele. Podmínkou úspěšné registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů do 1.3. za danou třídu třídním učitelem. Fotografie třídy je povinná! Zaslat ji můžete až po registraci.

Termín registrace: do 22.2.2017 nebo do naplnění kapacity 45-ti soutěžících tříd :).

Zaregistrovat se lze i „postaru“ – e-mailem nebo poštou na adrese:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Radka Vanková

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

klukaholka
Jméno třídního učitele/ky (vyžadováno)

ZŠ a třída (vyžadováno)

Název týmu (vyžadováno)

Počet žáků (vyžadováno)

Kontaktní email (vyžadováno)

Fotografie třídy

Řekněte něco o sobě, nebo zanechte zprávu

Aktuality

Seznam týmů HPV 2017

Pořadí je pouze orientační.

Max. počet za teoretickou část je tedy 85 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.

*Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.

Pořadí Tým Škola, třída Výsledek
1
(Zá)vodníci ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola, 5. třída, tým je registrován 21
2
Rybičky ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 5. B, tým je registrován 17
3
Datyňáci ZŠ Vratimov, 5. B, tým je registrován 17
4
Pulci ZŠ Ostrava–Zábřeh, Horymírova 232, 5. A, tým je registrován 16
5
Kapičky ZŠ Ostrava-Stará Bělá, 4. B, tým je registrován 13
6
Hastrmani ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 4. A, tým je registrován 13
7
Vodaři ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A, tým je registrován 13
8
Vyhlídky ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, 4. třída, tým je registrován 12
9
Správná dvacet pětka ZŠ Ostrava-Svinov, p.o., Bílovecká 10, 5. A, tým je registrován 12
10
STARS ZŠ Ostrava, Klegova 1398/27, 5. A, tým je registrován 11
11
Čtveráci ze 4. A ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. A, tým je registrován 10
12
Čápata ZŠ Dolní Lhota, p. o., 4. ročník, tým je registrován 1
13
Aquabéčka ZŠ Klimkovice, 4. B, tým je registrován 1
14
Aqua team ZŠ Olbramice, Klimkovice, tým je registrován 1
15
Mitušáci ZŠ Ostrava-Hrabůva, Mitušova 16, 5. třída, tým je registrován 1
16
Ráčata ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 5. B, tým je registrován 1
17
Žabky a žabáci ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 5. A, tým je registrován 1
18
TRUBKY ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 5. A, tým je registrován 1
19
Vodoměrky ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, 5. A, tým je registrován 1
20
PA(R)ŤÁCI ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Pěší 1, 5. A, tým je registrován 1
21
Tsunami ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola, 4. třída, tým je registrován 1
22
PRAMEN ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 4. B, tým je registrován 1
23
AVENGERS ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 5. B, tým je registrován 1
24
Vodopádi ZŠ Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, p. o., 5. A, tým je registrován 1
25
Dešťovky ZŠ Ostrava–Poruba, J. Valčíka 2/44115, 5. B, tým je registrován 1
26
Potápníci ZŠ Ostrava–Stará Bělá, 4. A, tým je registrován 1
27
Béčková Voda ZŠ Ostrava, Horymírova 100, 5. B, tým je registrován 1
28
Správňáci páťáci ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p. o., 5. B, tým je registrován 1
29
Alfapandy ZŠ Vratimov, 5. třída, tým je registrován 1
30
Úhoři ZŠ logopedická s.r.o., 4. A, tým je registrován 0
31
Mokří klokani ZŠ logopedická, Paskovská 65/92, Ostrava- Hrabová, tým je registrován 0
32
Šneci ZŠ Ostrava 1, Gajdošova 9, 4. třída 0
33
Janci ZŠ Ostrava-Mar. Hory, Gen. Janka 1208, IV. B 0
34
Rebelové ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. B, tým je registrován 0
35
Kvartolamy ZŠ Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 4. A, tým je registrován 0
36
KAPŘÍCI ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 4. B, tým je registrován 0
37
ŠTIKY ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 4. A, tým je registrován 0
38
Bubliny ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o., 4. B, tým je zaregistrován 0
39
Sokoli ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o., 4. A , tým je registrován 0
40
Pramínky ZŠ Ostrava–Michálkovice, U Kříže 28, 0
41
Chaluhy ZŠ Ostrava–Petřkovice, 5. A, tým je registrován 0
42
Mimoni ZŠ Ostrava, A. Kučery 20, 5. A, tým je registrován 0
43
Mokrá parta ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. B, tým je registrován 0
44
Pohodový tým ZŠ speciální, Ostrava-Výškovice, 29.dubna 33, 4+5. třída, tým je registrován 0
45
Těšínačky ZŠ speciální, Ostrava–Slezská Ostrava, p. o., VIII. 0
46
Těšínáčci ZŠ speciální, Ostrava–Slezská Ostrava, p. o., IX. 0

Máte dotaz? Rádi odpovíme!

Rádi odpovíme na každý Váš dotaz týkající se soutěže Hledej pramen vody. Pro kontakt s námi využijte tohoto formuláře.

Dotazy týkající se činnosti společnosti OVAK a.s. rádi odpovíme na info@ovak.cz. Před položením dotazu doporučujeme navštívit stránky www.ovak.cz. Je možné, že právě tento informační zdroj Vám snadno poskytne odpověď.

Radka Vanková Ing.
vedoucí oddělení vztahů s veřejností

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic
E-mail: vankova.radka@ovak.cz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva