HLEDEJ PRAMEN VODY 2019 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

1.

2.

3.

Koumáci z 5.B, ZŠ Vratimov

Hastrmánci 2 ze 4.B, ZŠ Františka Formánka

Čochtani ze 4. třídy PRIMA Školy

Pohár VodoEinstein

Koumáci z 5.B, ZŠ Vratimov

Pohár eChytré hlavičky

Rybičky z 5.C, ZŠ Provaznická

Pár momentek z letošního klání...

Ty nejnovější informace ze soutěže

Pravidla a informace o soutěži

Každá vaše odpověď musí být zřetelně označena:

 • logem Ostravských vodáren a kanalizací, a.s.,
 • názvem soutěžního týmu,
 • a názvem soutěže „Hledej pramen vody 2019“

 

Abychom zvládli veškeré jejich zpracování, doporučujeme, aby byly zasílány jako:

VIDEA

 • buď jako odkazy na videa Youtube (ideální)
 • nebo přes uschovna.cz , kde je možno videa pohodlně vložit a odeslat pouze odkaz. V tomto případě prosíme, aby jejich velikost nepřesáhla 200 MB.
 • doporučeným formátem je .mp4,. mpg, .mov nebo .avi .
 • délka videa nesmí přesáhnout 5 minut

v krajním případě – PREZENTACE Powerpoint

 • formátu .ppt, pptx sice uvidíme, ale nezaručíme, že se objeví na Facebooku nebo kanálu Youtube
 • formátu .pps a jiných nepřijímáme (nelze je dále zpracovat)
 • pakliže se rozhodnete pro PowerPoint, výslednou prezentaci „Uložte jako…“ nebo „Exportujte“ přímo v PowerPointu do video souboru a řiďte se pokyny pro videa.

Fotky a obrázky

 • neposílat ve formátu PDF
 • přijímáme pouze obrázkové formáty jpg, jpeg, png, bmp.

Kronika

 • posíláme jako poslední, po splnění posledního úkolu.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný osvětový projekt „Hledej pramen vody“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů. Partnerem ekologického projektu je statutární město Ostrava.

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2019 budou oceněny dárkovými poukazy v hodnotách 15.000 Kč, 10.000 Kč a 10.000 Kč. Následně každý jednotlivec z vítězného týmu získá atraktivní věcnou cenu.

Dále vyhodnotíme nejlepší tým za teoretickou část pohárem HPV Einstein. Za nej aktivity na FB předáme zástupci školy daného týmu pohár e-HPV.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída od nás obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Dále můžete získat 25 tzv. BODů PLUS!

Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 31.5.2019, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu v terénu bude soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

Tento úspěšný projekt má dvě části

První je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře na webu. Prvních deset včasně registrovaných týmů získává bod plus. Podmínkou úplné registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů za danou třídu třídním učitelem. Formulář Souhlasu si stáhněte z webových stránek v sekci Zaregistrujte se.

Každá zaregistrovaná třída od nás začátkem března obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Výsledky můžete opravdu průběžně sledovat na našich stránkách.

Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 60 bodů (= 6 úkolů po max. 10 bodech). Dále můžete získat dalších 25 tzv. BODů PLUS!

Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 85 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže (eseje, prezentace atd.) a získat tak další plus body, tyto body ale již do celkového skóre započítány nebudou. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 31.5.2019, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

V praktické části na vás bude čekat pět úkolů, kdy za každý je možné získat max. 5 bodů. Celkem je tedy v praktické části možné získat celkem 25 bodů.

Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 110 bodů – 85 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. K plus bodům, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 85 bodů) se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.


Za co můžete získat BODY PLUS?

• FOTOKRONIKA – 6 BODů PLUS PRO VÁS
V průběhu soutěže bude probíhat fotodokumentace – vyfoťte žáky při plnění, nebo kompletaci úkolů – stačí alespoň jedna fotografie ke každému úkolu. Odevzdejte tuto fotokroniku spolu s posledním úkolem.
• PREZENTACE, VIDEA, STUDIE, PRŮZKUMY,
• MIMOŘÁDNÁ VÝTVARNÁ DÍLA,
• ESEJE, BÁSNĚ, ŘÍKADLA,
• KVÍZY, HÁDANKY k daným jednotlivým úkolům,
• odeslání základní týmové fotografie.

Bodovou skladbu kombinujte dle svých možností.

V roce 2019 zahajujeme soutěž osvětového projektu „Hledej pramen vody 2019“ 1. března. Na vypracování každého úkolu máte tedy dostatek času.

Odpovědi zasílejte, prosím, vždy pomocí formuláře na této stránce (v krajním případě e-mailem na vankova.radka@ovak.cz ) (sken, fotografie, pracovní list výsledné práce dětí), do předmětu e-mailu uveďte HPV, číslo úkolu, název školy a třídy, název týmu (např: HPV1, ZŠ Matiční, 4.A, Profíci).

Nezapomínejte pracovní listy označit HPV 2019 a názvem týmu! U odpovědi na otázku HPV4 domalujte i logo OVAKu.

Harmonogram odevzdání jednotlivých úkolů do doporučeného termínu:

1. Živá voda – Kohoutková voda x balená 22.3.
2. Koloběh vody – Kamarádka voda 5.4.
3. OVAK – Žijeme Ostravou, žijeme vodou 18.4.
4. Hledej pramen vody v terénu 3.5.
5. Vodní geocaching v Ostravě 10.5.
6. VODOSPOT 20.5.

V roce 2019 můžete postupovat v plnění úkolů dle vlastního tempa. Základním pravidlem ale je, že k danému konečnému termínu, a to do 20.5.2019, musíte odevzdat všechny splněné úkoly.

Organizátoři HPV vyhodnotí a oboduje všechny příspěvky do 27.5. Hodnocení můžete sledovat na webu www.hledejpramenvody.cz v seznamu jednotlivých týmů. Instrukce k velkému finále vám budou odeslány e-mailem do 27.5.

Jestli splníte všechny teoretické úkoly – získáte pomyslné celé území Ostravy na vašem webovém profilu HPV a postupujete do finále, které proběhne 31.5.2019. Těšíme se na vás!

Dokumenty ke stažení ve formátu MS Word:

Informace o zpracování osobních údajů pro HPV 2019

Souhlas se zpracováním osobních údajů HPV 2019

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Průběžný přehled výsledků


Pořadí Tým Škola, třída Výsledek
1
Koumáci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5. B 343/85
2
Vodopádí Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava, Porubská, 5. A 331/85
3
Rybičky Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická, 5. C 297/85
4
Aquateam Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Stará Bělá, Junácká 700, 4. A 253/85
5
Vodníci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Stará Bělá, 4. B 210/85
6
Čochtani Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ PRIMAškola Ostrava, 4. třída 209/85
7
Rychvalďáci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Rychvald, 4. B 162/85
8
Kapička Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, 5. B 155/85
9
Provazničtí šikulové Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická, 153/85
10
Tsunami Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Hello, 5. třída 142/85
11
Petřkovická voda Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Petřkovice, 5. B 136/85
12
Aquamen Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Provaznická, 5. B 133/85
13
Odraváci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Petřkovice, 5. A 129/85
14
Vodoměrky Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Vítkovice, Halasova 30, 5. A 127/85
15
Netopýrci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 5. třída 118/85
16
Ganišovci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Gen. Píky 13A, 5. B 108/85
17
Vodní hlídka Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, V. A 105/85
18
Hastrmánci 2 Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava, Františka Formana 45, 4. B 98/85
19
Potápěči Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ logopedická Ostrava, 4. B 92/85
20
Špunti na vodě Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, 5. A 85
21
Mokré kachny Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Stará Ves n. O., 4. B 85
22
Vydrýsci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, 4. A 78
23
Prameňáci Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Stará Ves n. O., 4. A 78
24
Šupinky Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ludgeřovice, 4. A 72
25
Delfíni Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, 4. B 70
26
Bubble team Tým vstupuje do velkého finále, ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, 5. B 66
27
RYBÁŘI HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, 5. B 60
28
Vasrmani HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Klegova 27, 4. třídy 50
29
Hastrmánci 1 HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava, Františka Formana 45, 4. A 49
30
Pětka z hlubin HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, 5. třída 40
31
Partička HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Rychvald, Školní 1600, 5. třída, týmové foto přijato 37
32
VODOMILOVÉ HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, 5. C 32
33
Skupina H2O HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Svinov, 4. A 32
34
Žraloci HPV 2019 tým je registrován, ZŠ logopedická Ostrava, 5. B 2
35
Kapičky A HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Hrabová, 4. A 1
36
Kapičky B HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Hrabová, 4. B 1
37
Vládci vody HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava – Poruba, Bulharská 1532, 1
38
Medůzy HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 4. třída 1
39
Dešťové kapičky HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. A 1
40
Hydromilové HPV 2019 tým je registrován, ZŠ Ostrava, Chrustova 24, 4. A 0
41
Sovy ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 1418/24, 4. A 0
42
Česílkovy děti ZŠ Ostrava – Hošťálkovice, uveďte třídu 0

Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je tedy 85 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. *Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.

Vaše úžasná videa

Je jich tolik, že jsme pro ně raději udělali samostatný YouTube kanál.

Pod videem nám můžete nechat vzkaz, dám mu „lajk“ nebo dokoce začít odebírat celý kanál, abyste měli přehled, co je v soutěži nového.

klukaholka

Odpovědi lze v krajním případě posílat i „postaru“ – e-mailem nebo poštou

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Radka Vanková

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Těšíme se na Vás!