Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný osvětový projekt „Hledej pramen vody“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Pokračujeme v novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů.

Nejúspěšnější tři třídy budou oceněny jednodenním zájezdem pro krásách našeho regionu a věcnými cenami.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída od nás obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Dále můžete získat 25 tzv. BODů PLUS!

Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 1.6.2018, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu v terénu bude soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

Tento úspěšný projekt má dvě části

První je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře na webu. Podmínkou registrace je odeslání potvrzeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů za danou třídu třídním učitelem. Formulář Souhlasu vám byl zaslán v úvodním e-mailu k vyhlášení soutěže.

Každá zaregistrovaná třída od nás začátkem března obdrží celkem šest soutěžních úkolů souvisejících s tématem „voda“. Každý splněný úkol bude následně ohodnocen. Výsledky můžete opravdu průběžně sledovat na našich stránkách.

Každý základní úkol je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolů teoretické části získat 60 bodů (= 6 úkolů po max. 10 bodech). Dále můžete získat dalších 25 tzv. BODů PLUS!

Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre je tedy 85 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže (eseje, prezentace atd.) a získat tak další plus body, tyto body ale již do celkového skóre započítány nebudou. K plus bodům nad hranici 85 se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všech 6 úkolů, sděleny instrukce k druhé části projektu.

Už nyní můžeme prozradit, že druhá část se uskuteční 1. 6. 2018, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu. Za třídu bude v terénu soutěžit zvolený 5-ti členný tým, pro ostatní žáky bude připraven doprovodný zábavný program.

V praktické části na vás bude čekat pět úkolů, kdy za každý je možné získat max. 5 bodů. Celkem je tedy v praktické části možné získat celkem 25 bodů.

Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 110 bodů – 85 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. K plus bodům, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 85 bodů) se bude přihlížet při rovnosti celkového počtu bodů za teoretickou a praktickou část. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.


Za co můžete získat BODY PLUS?

• FOTOKRONIKA – 6 BODů PLUS PRO VÁS
V průběhu soutěže bude probíhat fotodokumentace – vyfoťte žáky při plnění, nebo kompletaci úkolů – stačí alespoň jedna fotografie ke každému úkolu. Odevzdejte tuto fotokroniku spolu s posledním úkolem.
• PREZENTACE, VIDEA, STUDIE, PRŮZKUMY,
• MIMOŘÁDNÁ VÝTVARNÁ DÍLA,
• ESEJE, BÁSNĚ, ŘÍKADLA,
• KVÍZY, HÁDANKY k daným jednotlivým úkolům,
• odeslání základní týmové fotografie.

Bodovou skladbu kombinujte dle svých možností.

V roce 2018 zahajujeme soutěž osvětového projektu „Hledej pramen vody 2018“ v průběhu března. Na vypracování každého úkolu máte tedy dostatek času.

Odpovědi zasílejte, prosím, vždy e-mailem na vankova.radka@ovak.cz (sken, fotografie, pracovní list výsledné práce dětí), do předmětu e-mailu uveďte HPV, číslo úkolu, název školy a třídy, název týmu (např: HPV1, ZŠ Horymírova, 4.A, Profíci). Nezapomínejte pracovní listy označit jménem školy a týmu!

Harmonogram odevzdání jednotlivých úkolů do doporučeného termínu:

1. Kohoutková voda x balená termín bude upřesněn
2. Kamarádka voda termín bude upřesněn
3. Žijeme Ostravou, žijeme vodou termín bude upřesněn
4. Hledej pramen vody v terénu termín bude upřesněn
5. Vodní geocaching termín bude upřesněn
6. Myšlenková mapa termín bude upřesněn

V roce 2018 můžete postupovat v plnění úkolů dle vlastního tempa. Základním pravidlem ale je, že k danému konečnému termínu, a to do 20.5.2018, musíte odevzdat všechny splněné úkoly.

Organizátoři HPV vyhodnotí a oboduje všechny příspěvky do 29.5. Hodnocení můžete sledovat na webu www.hledejpramenvody.cz v seznamu jednotlivých týmů. Instrukce k velkému finále vám budou odeslány e-mailem do 29.5.

Jestli splníte všechny teoretické úkoly – získáte pomyslné celé území Ostravy na vašem webovém profilu HPV a postupujete do finále, které proběhne 1.6.2018. Těšíme se na vás!

Videa  a prezentace se stala nedílnou součástí vašich kronik a soutěžních úkolů. Abychom zvládli veškeré jejich zpracování, doporučujeme, aby byly zasílány:

VIDEA

  • buď jako odkazy na videa Youtube
  • nebo přes uschovna.cz , kde je možno videa pohodlně vložit a odeslat pouze odkaz. V tomo případě prosíme, aby jejich velikost nepřesáhla 200 MB.
  • doporučeným formátem je .mp4,. mpg, .mov nebo .avi .

Rádi Vám s videi pomůžeme.

PREZENTACE Powerpoint

  • formátu .ppt, pptx sice uvidíme, ale nezaručíme, že se objeví na Facebooku nebo kanálu Youtube
  • formátu .pps a jiných nepřijímáme (nelze je dále zpracovat)
  • pakliže se rozhodnete pro PowerPoint, výslednou prezentaci „Uložte jako…“ nebo „Exportujte“ přímo v PowerPointu do video souboru a řiďte se pokyny pro videa.

Dokumenty ke stažení v PDF

Odesláním registračního formuláře a Souhlasu vyslovujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Účastí v soutěži a odesláním Souhlasu rovněž souhlasíte se zpracováním osobním údajů a potvrzujete, že jste byli informováni o všech právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. S informacemi o nakládání s osobními údaji v soutěži budete seznámeni před zahájením soutěže, a to samostatným dokumentem.

Odesláním materiálu (video, prezentace, fotografie atd.) do soutěže odpovídáte za to, že zaslaný materiál nezasahuje do práv třetích osob, a že všechny osoby, které budou v materiálech znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění.

Zasláním prací potvrzujete, že zaslaný materiál je zcela původní tj. nepřevzatý od jiné osoby, z internetu nebo jiného zdroje.

Na účast v soutěži, stejně jako na výhru není právní nárok. OVAK si vymezuje právo soutěž přerušit či předčasně zrušit. OVAK si rovněž vymezuje právo na případnou změnu pravidel soutěže.

OVAK je oprávněn vyloučit ze soutěže kohokoliv, kdo bude v rámci soutěže porušovat její pravidla, dobré mravy či zákon.

OVAK je oprávněn všechny zaslané soutěžní příspěvky užít jako celek či jakoukoliv jeho část v původní nebo zpracované verzi či jinak změněné podobě, a to ke všem známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, s čímž odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas.

OVAK má právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Seznam zaregistrovaných týmů


Pořadí Tým Škola, třída Výsledek
1
Znakoplavci ZŠ a MŠ Mitušova 16, Ostrava – Hrabůvka, upřesněte, tým je registrován 2
2
Floriánci ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 4. ročník, tým je registrován 1
3
Monťáci ZŠ Monty School, 5. třída, tým je registrován 1
4
Pramínci ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, 4. C, tým je registrován 1
5
Vodní svět ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, IV. A, tým je registrován 1
6
Kapky naděje ZŠ Ostrava, Krestova 36A, 5. B, tým je registrován 1
7
Koumáci ZŠ Vratimov, Datyšká, 4. B, tým je registrován 1
8
Bubliny ZŠ Doplnit, IV. B 0
9
Vodoměrky ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, pracoviště Halasova 30, 4. A, tým je registrován 0
10
Utopenci ZŠ Ostrava-Mariánské hory, Gen. Janka 1208, 5. B 0
11
Piraně ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola, Pasteurova 7, 5. třída, týmové foto přijato 0
12
Žabaři ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 5. třída 0
13
Vodáci ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 4. třída, týmové foto přijato 0
14
Vodouši ZŠ Ostrava, gen. Zdeňka Škarvady, 4. B, tým je registrován 0
15
Potápky ZŠ Ostrava, gen. Zdeňka Škarvady, 4. C, tým je registrován 0
16
Bezva áčko ZŠ Ostrava, gen. Zdeňka Škarvady, 4. A, tým je registrován 0
17
#emoji 😀 ZŠ Ostrava, Krestova 36A, 5. A, týmové foto přijato 0
18
Sporťáci ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A 0
19
Vodovodníci ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 4. A 0

Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je tedy 85 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. *Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.

Zaregistrujte svůj tým již dnes!

Přihlásit se může ještě 26 týmů!

Poslední registrace do 22.2.2018 nebo do naplnění kapacity 45 ti soutěžících týmů.

Přihlásit do soutěže pro rok 2018 se může, pomocí e-mailu nebo tohoto formuláře, jakákoli 4. nebo 5. třída základní školy z Ostravy a okolí a počkat na potvrzení registrace ze strany pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínkou úspěšné registrace je odeslání potvrzeného

Souhlasu se zpracováním osobních údajů (klikněte pro stažení souboru PDF)

zaslaného do 1.3.2018  za danou třídu třídním učitelem.

Fotografie třídy

Pozor! Fotografie třídy je povinná! Zaslat ji můžete až po registraci.

Jméno třídního učitele/ky (vyžadováno)

ZŠ a třída (vyžadováno)

Název týmu (vyžadováno)

Počet žáků (vyžadováno)

Kontaktní email (vyžadováno)

Fotografie třídy

Řekněte něco o sobě, nebo zanechte zprávu

Zaregistrovat se lze i „postaru“ – e-mailem nebo poštou

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Radka Vanková

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

klukaholka