Webové stránky na míru

Snižujeme počet teoretických úkolů na 4!

Kapka

Teoretická část PROJEKTU HLEDEJ PRAMEN VODY bude nyní snazší :)! Redukujeme počet úkolů ze šesti na čtyři. Pro vás to znamená více času a prostoru na jednotlivé úkoly. Mnoho zdaru!