Webové stránky na míru

Prezentace a výtvory Odraváků

Kapka

Tým Odraváci ze ZŠ Ostrava - Petřkovice, nám poslal prezentaci o tom, jak by vypadala živá kapka vody, dále pak také své výtvory, kterými jsou: bludiště, básničky a bakterie požírající nečistoty v úpravně vody.