Webové stránky na míru

Hastrmanská kronika část první

Kapka

Tým Hastrmani, ZŠ F. Formana, 5. B, nám poslal první část své kroniky. Paní učitelka k fotografiím dodává: „Je to fotodokumentace toho, jak si Hastrmani vytvořili svůj plakát a podnikli výpravu k vodě, kde se měli za úkol vyfotit.  Nejprve každý Hastrman obdržel výkres s písmeny, které měl za úkol doma  vybarvit.  Poté se celá skupina sešla a společně se vydala na cestu z Dubiny do Hrabové. Tam na místě určení, v lesním parku Hrabovjanka, měli Hastrmani za úkol poskládat z písmen název plakátu a ještě ho výtvarně dotvořit. Nejprve si Hastrmani vytvořili podobu plakátu na deku a pak teprve mohlo dojít na samotné lepení. S hotovým plakátem  se  vyfotili hned na místě, kde se celá akce konala.  Pokračování příště..."