Webové stránky na míru

Aquateam a jejich různé a hlavně krásné výrobky

Kapka

Tým Aquateam ze ZŠ Ostrava – Stará Bělá, Junácká 700, nám zasílá složená slova i s obrázky, vodní ptáky a Erika s kačerem. Dále pak blahopřání, k svátkům Velikonoc a nakonec i Erika, s výrobky z přírodního materiálu.