Teoretická část PROJEKTU HLEDEJ PRAMEN VODY bude nyní snazší :)!
Redukujeme počet úkolů ze šesti na čtyři.
Pro vás to znamená více času a prostoru na jednotlivé úkoly.

Mnoho zdaru!

http://www.hledejpramenvody.cz/author/

ABOUT AUTHOR -