nazev_tymu

nazev_skoly

  • Plán
  • Skutečnost

10/65

Několik slov pro vás...

par_slov_pro_vas

Seznam zaregistrovaných týmů

seznam_tymu

Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je 65 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. Limitní hranice počtu BODŮ PLUS je 50 (nad tuto hranici, 90 bodů, se body již neevidují). O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější.